Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev...

Amaç,
Erek,
Garaz, Gaye, Görev,
Hedef, Nişangah.
Kasıt,
Maksat, Murat,
Niyet,
Ulaşılmak istenen sonuç veya son.

Misyon,
Fransızca: mission.
İngilizce: mission, aim, objective, goal, target, purpose.
Eğitim alanında bir etkinliğe, bir eyleme ya da bir işe başlarken erişilmek istenilen, öğrenim sürecine bütünlük ve anlam kazandıran sonuç.
Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul, misyon.
Elde edilmesi gereken, ulaşılmak istenilen sonuç; erek, gaye, garaz, maksat, murat, niyet.
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev.
Bir örgütün yapmakta olduğu işi niçin yaptığını, kendini nasıl görmek istediğini, toplumdaki var oluş nedenini ve topluma katkısını belirlemeye yarayan tanımlama.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ