Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa...

Uyruk,
Tebaa.
(Tabaa),
Teba,
Tabi olanlar. 
Halk, ümmet.
İngilizce: Subject, citizen, 
Fransızca: Sujet (d'un etat), 
Almanca: Staatsangehöriger,
Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa.
Bir devletin bağımı altında bulunan kimse.
Bir devletin tabiiyeti altında yaşayan kimse, tebaa.
Birisinin veya bir devletin emri altında olanlar.

Bulgaristan, Şumnu' da uyruk kelimesi kaymak anlamında halk dilinde kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ