Bir kaynağa dayanmayan, hayali olan...

Afaki,
İngilizce: aphakia,
Arapça: afaki.
Gereksiz, önemsiz (söz).
Kaynağa dayanmayan, hayali.
Bir kaynağa dayanmayan, hayali olan.
Ciddi ve belli bir konu üzerinde olmayan, rastgele, dereden tepeden (konuşma, söz).
Belli bir konu üzerinde olmayan konuşma.
Belli bir konu üzerine olmayan, dereden tepeden (konuşma).
Boş, temelsiz ve gerçekten uzak sözler.
Belli bir amacı olmayan, dayanaksız söz.

Afaki sözcüğünün diğer anlamları:
Merceksizlik.
Gözde billur cisim yokluğu.
Gözde göz merceğinin bulunmaması.
Gözde lensin bulunmaması durumu.
Doğuştan veya cerrahi nedenlere bağlı olarak göz merceğinin olmaması.
Göz merceğinin katarakt ameliyatla çıkarılması veya doğuştan bulunmaması durumu.
XX. yüzyılın başında felsefe terimi olarak objektif karşılığında kullanılmıştır, nesnel.
Dünyaya ait meseleler ve hadiseler.
Kıymetsiz sözler ve meseleler.
Enfüsi' nin zıddı: Objektif, nesnel.
Objektif, nesnel; rastgele, somutluktan uzak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ