Bir bina köşesine bindirmeli olarak örülen tonoz ...

Tromp,
Fransızca: trompe.
Tonozlu bingi,
Köşe kubbesi.
Bir bina köşesine bindirmeli olarak örülen tonoz.
Binanın bir bölümünü tutmaya yarayan köşe kubbesi.
Kare altyapıdan kubbe eteğini hazırlayan sekizgene geçiş öğesi.
Bir bina köşesine bindirmeli olarak örülen tonoz parçası. 
Kare planlı kubbeli bir yapının duvarları arasındaki köşelerin üst bölümüne yapılan ve binanın üstünü sekiz kenarlı olarak kubbenin oturmasına elverişli bir kaide meydana getirmek üzere köşeleme tonoz.
Kare bir planda dört duvar üstüne bir kubbe inşası için sekizgen bir kaide oluşturmak üzere köşelere yapılan tonozlu bingi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ