Yeniçeri askerlerinin ve komutanlarının toplananıp Cem ettikleri, Seğirtme denen yarışmaları ve talimlerini yaptıkları meydan...

Etmeydanı,
Yeniçeri askerlerinin ve komutanları Ağa ve Çorbacıları'nın toplananıp Cem ettikleri, Seğirtme denen yarışmaları ve talimlerini yaptıkları meydan. Bu meydanda zaman zaman koyun keserek yedikleri yer, meydan, et meydanı.

Yeni Odalar denen Yeniçeri kışlalarının bulunduğu ve Yeniçeri ayaklanmalarının genellikle başladığı mekan olan Etmeydanı, günümüzde Beyazıt, Şehzadebaşı semtinde bulunan İstanbul Üniversitesi arkasındaki Ağa Kapısı civarındadır. Bu meydanda Etmeydanı Tekkesi de bulunur ve Bektaşi Ocağına mensup Yeniçeriler ibadetlerini bu tekkede yaparlardı.  İkinci Mehmet zamanında inşa edilmiş olan Yeni Odalar burada bulunmaktaydı. 

İstanbul' daki ilk Yeniçeri kışlası olan Eski Odalar ise bugünkü Şehzadebaşı Caminin karşısında yer almaktaydı. Etmeydanı' nda aynı zamanda Yeniçeriler'e ait bir de Orta mescid bulunmaktaydı ki bu cami bugün Ahmediye Cami adı ile halen ibadete açıktır. Aslında Etmeydanı'ndan kalan yegane yadigar da bu cami ile karşısında yer alan Ortaçeşme'dir. Bu çeşmenin de kanlı bir tarihi vardır. Çeşmenin banisi olan Lale Devri sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın cesedi kaderin garip bir cilvesi olarak bu çeşmede sergilenmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ