Başkanlık...

Riyaset.
Arapça riyaset, 
(ﺭﻳﺎﺳﺖ).
İngilizce: presidency, chairmanship
Reislik, başkanlık.
Başkanlık.
Bir işi idarede başta bulunmak.
Eskiden Osmanlı Döneminde, Reislik, 
Başkan olma durumu.
Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ