Özde farklı olmakla birlikte benzeşme...

Analoji,
Fransızca: analogie,
İngilizce: analogy 
Benzeşme,
Andırışma.
Benzeşim, benzeşme.
Özde farklı olmakla birlikte benzeşme.
Benzeşmek işi, analoji.
Örnekseme.
Andırma,
Analog olma durumu.
Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, dönüşme, asimilasyon.
İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen hükmü diğerine de uygulama, benzerliği bir bilgi prensibi olarak kullanma şeklindeki akıl yürütme yolu, kıyas ve temsil yoluyle hüküm çıkarma, andırış, andırma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ