Gemicilikte bir şeyi sağlamlaştırmak için kullanılan bez, halat, ağaç vb....

Astar,
Farsça aster.
Gemicilikte bir şeyi sağlamlaştırmak için kullanılan bez, halat, ağaç vb.
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın, derinin iç tarafına geçirilen ince kat.
Sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce sürülen kat.
Giysilerde kumaşa geçirilen iç kat.
Astar içlik.
Yapışkan altlık, 
Temel boya ya da metal örtme işlemi uygulanmadan önce, yapılan örtme işlemi ile yüzeyin kazandığı örtü.

Astar kelimesinin diğer anlamları:
Arıstak,
Tavanın ince alt tahtası.
Tavan.
Alt.
Pencere ve kapı gibi yerlerin tahtasız direklenmiş tavanı.
Yapılarda toprak ile ağaç arasındaki açıklık.
Halı ve kilim dokumaya yarıyan, ikisi yanda, ikisi altta ve üstte dört ağaç, tezgah.
Yassı altın parçası.
Özel tuğla ya da özel plastik özdeklerden yapılmış, fırın ve yunaklarda yalıtkan olarak kullanılan kat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ