Eskiden yüksek tabakadan olanların giydikleri gibi dizden yukarısı geniş pantolon...

Elfiye,
Eskiden yüksek tabakadan olanların giydikleri gibi dizden yukarısı geniş pantolon.
Niğde yöremizde halk ağzında; 
Elfiye.

Elfiye sözcüğünün diğer anlamları:
Arapça, Elfiye, (ﺍﻟﻔﻴّﻪ).
Arapça elf, bin demektir. Bin beyitlik kaside, bin mısralık manzume anlamında Elfiyye sözcüğü türetilmiştir. 
Manzum risaleler.
Bin mısradan meydana gelen manzum eserler.
Eskiden Osmanlı döneminde, Elfiyye(Elfiye).
Bin beyitli kaside (Edebiyat).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ