Çok kötü bir olay, felaket etkisi yaratan anlamında kullanılan bir sözcük...

Katastrofik,
İngilizce: catastrophic.
Fransızca: catastrophic.
Çok kötü bir olay, felaket etkisi yaratan anlamındadır. Katastrofik, felaketle sonuçlanabilecek veya büyük yıkımlara yol açabilecek olayları ifade etmek için kullanılan bir sıfattır.

Katastrof, 
Fransızca: catastrophe.
Kötü sonuçlanan.
Yıkım, felaket,
Doğal afet,
Fiyasko.
Kötü sonuçlanan.

Katastrofik, genellikle doğal afetler, kazalar, büyük ölçekli acil durumlar, kötü sonuçlanan, felaketler gibi olaylar için kullanılır. Katastrofik olaylar, insanların hayatlarını, mülklerini, ekonomilerini, varlıklarını veya çevrelerini ciddi şekilde etkileyebilir. Katastrofik olaylar, genellikle insanlara ve çevreye ciddi zararlar verir. Maddi kayıplara yol açar, toplumların altyapısını bozar ve uzun süreli etkileri olabilir. Bu tür olaylar, acil durum müdahale ekipleri ve toplumların hazırlıklı olması gereken önemli durumlardır.


Katastrofik patlama;
Genellikle yüksek miktarda enerjinin aniden serbest bırakılmasıyla meydana gelen büyük ölçekli bir patlamadır. Yakıtın ve oksijenin hızla reaksiyona girmesi sonucunda da büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu tür patlamalar, endüstriyel tesislerde, kimyasal madde depolama alanlarında, nükleer reaktörlerde, patlayıcı maddelerin kullanıldığı yerlerde olabilir. 
Bu enerji, patlama basıncı, şok dalgaları, sıcaklık artışı ve yangın gibi etkileri olabilir. Yakındaki yapılar, malzemeler veya insanlar ciddi zarar görebilir.

Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltı; Titan katastrofik şekilde patlayarak parçalara ayrıldığı açıklandı. 22.06.2023 tarihinde meydana gelen olayda 5 kişi öldü. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ