Çocuksuz aile...

Körocak.
Kör ocak,
İngilizce: childless family or home.
Çocuksuz aile,
Çocuğu olmayan aile.
Aile; Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik olarak tanımlanır. Ailenin çocuksuz olduğunu mecaz anlamda tanımlayan kör ocak sözcüğü ile ifade edilir.

Zürriyetsiz,
Soysuz,
Dölü olmayan, soyu olmayan.
Çocuk sahibi olmayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ