Anma, söyleme, sözünü etme...

Zikir,
(Zikr)
Zeykir.
Arapça zikr (ذِكْر‎ ).
Anma, söyleme, sözünü etme.
Sözünü etme, ismini söyleme, anma.
Allah’ ın isimlerini söylemek suretiyle yapılan ibadet.
Bir tarikata bağlı olanların Tanrı' nın adını art arda söylemesi.
Toplu olarak ve tarikatların koyduğu usullere uyarak Allah’ın isimlerini söylemek suretiyle yapılan ibadet ve bu maksatla düzenlenen tören.
Zikir çekmek.
Zikir ayinlerinde kullanılan büyük def' e darabana, mazhar denir.

Darabana

Yörelerimize göre halk dilinde zikir sözcüğünün başka anlamları;
Sallantılı incili yüzük.
Dere önüne yapılan bent.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ