Zavallı...

Naçar,
Farsça naçar, (ﻧﺎﭼﺎﺭ).
Çaresiz,
Çaresi olmayan, çaresiz.  
Zavallı, 
Düşkün.
Naçar; çaresiz. 
Çarnaçar,
Naçar kalmak.
İster istemez, mecburiyetle.
İçinde bulunduğu durumu kabul etme zorunda kalarak, ister istemez

Naçar kalmak: 
Çaresiz kalmak, başka çıkar yol bulamamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ