Girişim, girişme...

Teşebbüs,
Arapça teşebbus, (ﺗﺸﺒّﺚ),
Girişim, 
Girişme.
Arapça bir şeye yapışmak anlamındaki şebeѕ kelimesinden türetilmiştir.
Bir işi yapmaya davranma, girişme, girişim.
Bir kimsenin bir suçu işlemek niyetiyle harekete geçmesi, fakat elinde olmayan sebeplerle fiilini gerçekleştirememesi durumu
Eski dilde, yapışma, sarılma.

Teşebbüs etmek: 
Yapmaya davranmak, girişmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ