Sinirlilik...

Asabiyet, 
Arapça asabiyyet, (ﻋﺼﺒﻴّﺖ).
Arapça, sinir anlamındaki asab kelimesinden türetilmiştir.
Asabilik, sinirlilik, öfke, hiddet.
Akraba, soy sop, kavim, vatan, millet ve din gayreti gütme.
Akrabalık.
Fart-ı gayret. 
İman ve İslamiyeti, kendi akrabasını, vatanını, din veya milliyetini müdafaa etmek gayreti.
Hamiyyet.
Sinirlilik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ