Niçin...

Neçi,
Niçin,
İngilizce: why, wherefore, what for?
Yöresel dilde niçin anlamında kullanılır.
Edirne yöresinde halk dilinde; niçin anlamına gelen neçi kelimesi kullanılmaktadır.
Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye.
Neci, kim, ne iş yapan.
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır.

Lime.
Arapça niçin, lime, ( ليمه )
.
Bir şeyin sebebini ve amacını sormak maksadıyle kullanılan neden, hangi sebeple, hangi sebepten ötürü? anlamında kullanılan bir soru zarfı.
Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ