İri kemik...

Omaca,
(Homaca)
İri kemik.
Omaca kemiği;
Omça.
Büyük kemik.
Kalça kemiği, uyluk kemiği.
Asma kütüğü.
Bağ kütüğü.
Kesilmiş ağaç kökü.
Asma kütüğü, kesilmiş ağaç kökü.
Anadolu’ da Homaca-Omça biçiminde de kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ