Durum, derece...

Perese,
Durum, derece.
Durum, derece, kerte.
Durum, kerte, radde, seviye.
Hiza,
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi.
Duvarcıların hiza bulmak için kullandıkları ip.
Mecaz anlamda; Durum, derece, kerte.

Perese sözcüğünün başka anlamları:
Fide.
Sebze fidesi ekilen yer, fidelik..
Çapraşık iş.
Son derece.
Dağların geçilmesi zor, dik yerleri.
Taşlık ve engebeli yer.
Onarılması gerekli yol.
Aynı yönde, aynı düzeyde olma durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ