Öte...

Mavera, 
Arapça mavera. 
Arapça ma(şey) ve vera(arka) anlamlarındaki kelimelerden türetilmiştir.
Bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman vb., öte.
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera, beri karşıtı: öte.
Görülen alemin ötesi.
Alemin görünmeyen ötesi.
Eski dilde, Öte.
Öte; karşıtı, beri.
Bir şeyin arkadan gelen bölümü.
Bulunulan yere göre karşı yanda olan.
Daha fazla, çok.
Dış.

Mavera;
Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar.

Maveraünnehir:
Orta Asya' da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölgeye verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ