Yaradılış, huy, karakter...

Seciye,
(Seciyye)
Arapça: seciyye.
İngilizce: character, nature.
Tabiat, 
Tıynet, 
Karakter,
Yaradılış, huy, karakter.
Mizaç.
Huy, karakter. 
Huy güzelliği. 
Ahlak durumu.
Yaratılış, tabiat, tıynet, karakter, ıra. 
Karakter, huy.

Diğer anlamları;
Seci.
Düz yazıda kullanılan uyak.
Nesirde yapılan kafiye.
Nesirde yapılan kafiye veya uyak
Kumru güvercin gibi kuşların ötüşü

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ