Küçük ve ucu sivri kazık...

Dikeleç,
Küçük ve ucu sivri kazık.
Edirne İskeçe göçmenlerince halk dilinde kullanılan bir sözcüktür.
Fide dikiminde çukur açmaya ve fide dikmeye yarayan sivri uçlu araç.

Dikel: 
Bursa yöresinde halk ağzında küçük ve ucu sivri kazık anlamında kullanılmaktadır.

Tikeç: 
Çit yapmaya yarayan ağaç, kazık.

Sibek: 
El değirmenlerinde alt taşın ortasına çakılan, üst taşın dönmesini sağlayan küçük kazık ya da sivri demir.
El değirmenlerinde alt taşın ortasındaki ağaç, kazık.

Çükür: 
İki ucu sivri kazma, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ