Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik...

Bere. 
Fransızca beret.
Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük,  ezik. 
Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik.
Bir şeyin üzerindeki ezik, sıyrık, çürük.
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük.
Ezilme veya kılcal damarların kopması sonunda kanın, dokular içinde birikmesi ve bundan dolayı meydana gelen morluk.
Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük.
Yara bere.

Bere sözcüğünün diğer anlamları:
Bere,
Fransızca beret, 
Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık.
Siperliksiz ve yumuşak bir çeşit başlık.
(Tahıllar, buğdaygiller) arpa.
Kuzu.
Koyun yavrusu.
Koyun sağma yeri.
Davar sağılan yer, ağıl.
Koyunların sıra halinde sağılması.
Bebek, çocuk (erkek).
Tarlalar arasından akan ince su.
Suyun aktığı yer, su yatağı.
Yara izi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ