Fasit daire...

Kısır döngü.
Devr-i batıl, 
Fasit daire,
Döngü,
İngilizce: vicious circle
Fransızca: circle vicieux, 
Almanca: Zirkelbeweis, 
Latin: circulus vitiosus.

Bir önermeyi ikinci bir önermeyle ikinci önermeyi de dönüp birincisiyle tanıtlamaya çalışma yolu, fasit daire, döngü, kapsayıcı karşıtı. 
Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi.
Dö­nü­lüp do­la­şılıp ay­nı nok­ta­ya ge­li­nen ve bir so­nuç ver­me­yen, için­den çıkılmaz düşünce ve­ya olay­lar sil­si­le­si, kısır dön­gü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ