Ateş kırıntılarıyla dolu kül, kömür tozu ateşi ...

Ör,
Ateş kırıntılarıyla dolu kül, kömür tozu ateşi.
İçinde ateş kırıntıları olan kül, köz.
Ufalanmış, çürümüş, toz durumuna gelmiş şey.
Ateş.

Yörelerimize göre ör sözcüğünün diğer anlamları;
Bir şeyin özü, kökü.
Tohum.
Kaftanın koltuk altları.
Perde, Çit, Çeper, Revk, Mizar
Çit, perde.
Kale, kale burcu. 
Hendek, düşman saldırısına karşı koymak için düzenlenmiş yer.
Hendek.
Kırmızıyla sarı arasında bir at donu.
Geniş bir görüş sağlamak için yüksek bir yere yapılan küçük kule ya da bahçe köşkü.

İzlandaca: ör
Ok.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ