Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj...

Pay,
Pay, hisse.
Eşit bölüm.
İngilizce: share, 
Fransızca: action.
Bir şeyde ihtiyaten veya sonradan yapılacak bir işlem için bırakılan fazlalık.
Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj.
Anamalın belirli bir bölümü. 
Pay belgiti.
Risk.

Pay sözcüğünün başka anlamları;
Eşit bölüm.
Bir tür küçük pasta.
Köpek yiyeceği.
Yufka içine konan düğün pilavı.
Kayar, 
Hisse,
Üleş.
Armağan.
Kota, 
Suret,
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.
Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren sayı.
Oyunculara, paylaşma sonunda, kazançtan düşen para.
Payda.
Farsça, bag, pay, kısım.
Bir bütünden bir kimseye düşen kısım, hisse.
Bölüşülecek bir bütünün ayrıldığı kısımlardan her biri,
Ortaoyunu'nda, oyuncuların geliri belli oranda bölüşmeleri.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ