Söz dizimi...

Nahiv,
(Nahv)
Arapça, Nahv, (ﻧﺤﻮ).
Söz dizimi.
Cümle bilgisi,
Sentaks,
Söz dizimi, cümle bilgisi, sentaks.
Kelimelerin birbirine rabt, izafet ve amel eylemeleriyle ilgili olan kaideleri içine alan ilim. 
Nahiv ilmi ile Arapça kelimelerin yeri ve usulü bilinir, yani cümle tahlili yapılır.

Nahiv sözcüğünün eski dilde başka anlamları;
Yol, cihet.
Etraf, yön.
Misal.
Miktar.
Kasd ve azmeylemek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ