Adı sanı bilinmeyen...

Anonim,
Fransızca: anonyme.
İngilizce: anonym, anonymous.
Adı sanı bilinmeyen.
Kaynağı bilinmeyen, adsız. 
Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen, laedri.
Yazarı belli olmayan, bilinmeyen.
İsimsiz, ismi belli olmayan, umuma ait, ortak.
Yazanı, söyleyeni, yapanı belli olmayan (eser, destan, hikaye vb.).
Yapanı belli olmayan yapıt; yokluk.
Yaratıcısının adı bilinmeyen (eser).
Yaratıcısının ya da yazarının adı bilinmeyen.
İsimsiz.

Magmur: 
Şöhretsiz. 
Adı sanı silinmiş olan.

Anonim kelimesinin diğer anlamları;
Hisseli senedat üzerine yapılan isimsiz şirket.
Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mesuliyet ve salahiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ