Soy, baba soyu...

Nesep, 
Neseb,
Karabet, 
Sülale, hısımlık, 
Eski dilde nesep.
Arapça neseb, nesep, (ﻧﺴﺐ).
Soy, soy sop, atalar, dedeler silsilesi.
Sülale, hısımlık, karabet, soy. 
Baba soyu, atalar zinciri.
Sülale, soy. 
Hısımlık,
Baba soyu.
Soy, baba soyu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ