Soy, baba soyu...

Nesep, 
Neseb,
Eski dilde nesep.
Arapça: neseb, nesep.
Karabet, 
Sülale, hısımlık, 
Soy, soy sop, atalar, dedeler silsilesi.
Sülale, hısımlık, karabet, soy. 
Baba soyu, atalar zinciri.
Sülale, soy. 
Hısımlık,
Baba soyu.
Soy, baba soyu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ