Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi...

Bireşim,
Sentez,
Terkip, 
Çözümlemenin karşıtı.
İngilizce: Synthesis
Almanca: Synthese
Fransızca: Synthese.
Yunanca: Synthesis
Verilerin bir bütünlük ortaya çıkaracak biçimde birleşmesi.
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.  
Bu biçimde oluşan bütün.
İstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak birkaç kimyasal adım sonunda erişme işlemi, sentez.Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması.
Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, sentez.
Türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyla, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi.
Sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.
Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme.
Bu birleştirmenin sonucu. 

Bir bileşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki bileşiklerden elde etmeye yarayan tepkime ya da tepkimeler dizisi.
Birden çok öğenin bağımsızlığını yitirerek yeni bir bileşim oluşturan birliği ya da birden çok öğeyi bireştirme işlemi.
Yalın özdekleri bir araya getirerek bileşik özdekler oluşturma işlemi. 

Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ