Önemli tarihsel olgu, fenomen...

Olay,
Hadise, 
Vaka.
Görüngü,
Olgu,
Olay, olgu.
Fenomen.
İngilizce: phenomenon, event, 
Fransızca: phenomene, evenement.
Almanca: Ereignis
Önemli tarihsel olgu, fenomen.
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.
ilim konusu olarak gözleme açık her türlü olgu ya da koşul. 
Deneme sonucu sezilen ya da bilinen ilk özdek, nesne, 
Bir deney ya da bir oluşumdan elde edilebilecek tüm sonuçların bir altkümesi.
Kendine özgü ayrıtsal özellikleri olan yalınç bir durum, oluşum ya da süreç.
Fenomen karşıtı; Numen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ