Kurucu kimse ...

Bani,
Müessis,
Kurucu kimse.
Kurucu, kuran.
Kurucu (kimse).
Yapan, kuran (kimse).
Yapıcı. 
Yaptırıcı. 
Bina eden, yapan, yapıcı.
Arapça bani, (ﺑﺎﻧﻰ). 
Arapça kurmak, inşa etmek anlamındaki bina kelimesinden türetilmiş.
Bir yapıyı inşa eden, inşa ettiren, yapan, yaptıran kimse.
Kuran, kurucu, tesis eden kimse, müessis.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ