Kadınlarda rahim ağzı kanserlerinin ve kanser öncesi lezyonların erken tanınması için yapılan bir test...

Smear,
Smear testi. 
CVS (Cervico Vaginal Smear testi), 
PAP testi.
PAP smear testi.
Smear testi ilk kez 1930 yılında Yunanlı bilim adamı George Papanicolaou tarafından uygulandığı için onun ismine ithafen "PAP Smear" olarak da adlandırılmaktadır.
Rahim ağzından, cam üstüne ince yayma, Rahim ağzından sürüntü alma gibi adlarla da anılır.

Smear testi rahim ağzını (serviks) değerlendirmek ve hem enfeksiyonlar hem de kanser, kanser öncüsü durumlar açısından kontrol etmek için kadınlara yapılan özel bir rahim ağzı tarama testidir. Bu testteki en önemli amaç, özellikle rahim ağzı kanserlerinin ve kanser öncesi (prekanseröz) lezyonların erken tanınmasıdır. 

Vücut dokularının sürekli yenilenmesi nedeniyle kaçınılmaz olarak yüzeylerden hücreler dökülmektedir. Bu dökülen hücrelerin toplanıp özel işlemlerden geçirildikten sonra mikroskop altında incelenmesine sitolojik inceleme denir. Sitolojik inceleme işlemin en etkili uygulandığı alan rahim ağzından (serviksten) alınan örneklerdir. Servikal hücrelerin bu şekilde toplanması işlemine Smear, (yayma, sürüntü) adı verilir. 

Pap smear testi sonuçlarını raporlarken Bethesta sistemi kullanılır. Negatif: Pap testinde hiç anormal, prekanseröz ya da kanseröz hücre görülmemesi demektir. Test sonrası rahim ağzında kanser öncüsü hücreler saptanırsa, hastanın düzenli aralıklarla smear testini tekrarlaması gerekir. Bu nedenle kadın doğum uzmanlarının önerdiği periyotlarda smear testinin yapılması hayati önem taşımaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ