Kaba saba ve anlayışsız (kimse)...

Abullabut,
(Abulobut, Abılobut)
Kaba saba ve anlayışsız.
Kaba saba ve anlayışsız (kimse).
Halk ağzında Kaba saba ve anlayışsız (kimse).
Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).
İri, Şişman, hantal.
Ahmak, budala, sersem, aptal.
İki tarafına sallanarak yürüyen.
Hantal, kaba ve anlayışsız (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ