Güneşin doğduğu yerler, doğu tarafları...

Matali,
(Metali)
Arapça, matali, metali (ﻣﻄﺎﻟﻊ).
Tulu edecek yerler veya zamanlar.
Doğacak, tulu edecek yerler
Güneşin doğduğu yerler, doğu tarafları.
Gök cisimleri için doğacak yerler.
Yıldızların doğuş yerleri.
Güneş veya benzerinin doğduğu yerler.

Arapça matali; matla' nın çoğul şekli.
Kaside veya gazelin ilk beyitleri.
Kaside ve gazellerin ilk beyitleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ