Bildiriler, duyurular ...

İlanat,
İlanlar, 
Duyurular.
Bildiriler, duyurular.
Açıkça bildirme, açıkça duyurma.
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilan, anons.
İlan, 
Bildiri.
Duyuru.
İngilizce: notice, announcement
Fransızca: avis, avertissement
İstenilen bir şeyi çevreye yaymak, her tarafa iletmek amacıyla yapılan duyuru.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ