Eşek ve sığır sürüsü...

Pade,
Farsça, Pade.
Eşek ve sığır sürüsü.
SirbSığır sürüsü.
Gubare; Sığır ağılı, mandıra, sığır sürüsü.
Öküz ve inek sürüsü.
Güdülen davar ve sığır sürüsü.
Çobanları ile beraber olan sığır sürüsü.
Serh; Otlak, mera.

Hergele,
Ehlileştirilmemiş at ya da eşek sürüsü,
Har, farsçada eşek demek, Gele ise sürü demektir.
Hergele ise eşek sürüsü demek oluyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ