Dram yazarlığının tekniğini bilen uzman...

Dramaturg, 
İngilizce: Literary advisor, 
Fransızca: Dramaturgue, 
Almanca: Dramaturg, 
Yunanca Dramaturgein.
Oyun sanatı uzmanı,
Drama yazarı.
Dram yazarlığının tekniğini bilen uzman.
Tiyatro yönetkesinin tiyatro bilim ve sanat danışmanı. 
Tiyatro için oyun seçmek, oyunları irdelemek, sahnelenmesi işine yardım etmek, oyuncu seçmede, malzemelerin hazırlanmasında danışmanlık yapmak gibi görevleri bulunan kimse.
Oyun yazma ve yönetme kurallarını bilen, bir oyun yazılır veya sahnelenirken bu bilgisinden yararlanılan kimse.
Sahne oyunu yazma ve yönetme kurallarını bilen ve bir eser sahneye konulurken bu konuda kendisinden faydalanılan kimse.
Oyun yazma ve yönetme kurallarını bilen, bir oyun yazılır veya sahnelenirken bu bilgisinden yararlanılan kimse, oyun yazarı, tiyatro yazarı

Başlıca görevleri şunlardır: 
  • Dünya tiyatro merkezlerinde yeni sanat akımlarını gözlemek, buralarda ortaya sürülen yeni yapıtları incelemek ve oyun çizelgesine alınması gerekenleri ana dile çevirtmek. 
  • Gönderilen yapıtlar arasından seçme yapmak, yapıtın sahneye aktarılışında edebi değerini korumak, repertuvar için öneri hazırlamak, eski yapıtları yeniden sahneye uygulamak 
  • Seyirciler için, program dergisini yönetmek, böylelikle de tiyatro çalışmalarını yaymak ve tanıtmak, tiyatro konusunda araştırmalar yapmak 
  • Tiyatro arşivini ve kütüphanesini düzenlemek ve yönetmek. Aynı görevler, radyo ve televizyon dramaturgları için de söz konusudur.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ