Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıfların her biri...

Kast
Fransızca caste.
İngilizce Caste, 
Almanca kaste, 
Latin: Castus.
Portekizce Casta; Ayrılmış, ayrı.
Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıfların her biri.
Hindistan' da, uğraşları babadan oğula geçen, aynı geleneğe bağlı olan ve başkalarına kapalı tutulan insan toplulukları.
Hint toplumunun bölündüğü, babadan oğula intikal eden, birbirine kapalı sınıflardan her biri.
Bir toplumda töreleri ve peşin hükümleriyle öteki vatandaşlardan ayrılan kesin ölçülerle sınırlanmış sınıf.

Farsça kast;
Noksan, eksik, kusur. 
Amaç,  Hedef.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ