Aydın, münevver ...

Entelektüel,
Fransızca intellectuel.
İngilizce intellectual.
Farsça Entellektüel.
Anlıkçı,
Aydın.
Münevver.
Bilgili, okumuş, görgülü.
Aydın, münevver, anlıkçı.
Akıl ve zihinle ilgili
Fikir sorunlarıyla ilgili.
Sophisticate.
Aydınlatılmış, aydınlık, ışıklı, nurlu.
Tahsil, bilgi ve görgü sahibi olan, fikri meselelerle uğraşan kültürlü (kimse), aydın, entelektüel.
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ