Zorba, hükümdar ...

Tiran,
Fransızca Tyran.
İngilizce Tyrann, 
Almanca Tyrann.
Eski Yunan' da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse.
Eski Yunan'da siyasal erki tek başına elinde tutan kimse.
Eski Yunan’ da mutlak iktidar sahibi yönetici.
İktidarı zorla ele geçirip kötüye kullanan kimse.
Siyasal erki zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse.

Tiyatroda tiran kelimesinin anlamı;
Tuluat tiyatrosunda kötü adam tipi.
Türk kukla tiyatrosunda kötü adam tipi.
Türk doğaçlama tiyatrosunda kötü adama verilen ad.

Mecaz anlamda Tiran:
Acımasız, gaddar, despot.
Acımasız, gaddar; zorba hükümdar.
Gaddar, merhametsiz, zalim kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ