Yangın bombası imalinde kullanılan kıvamlı madde...

Napalm,
Fransızca napalm,
Yangın bombası,
Napalm bombası,
Napalm bombası, belirli sayıda yanıcı sıvıların pelteleştirilmiş benzin ile karışımıdır.
Napalm Bombası, içinde naftenik ve palmitik asitlerin yoğun olarak kullanıldığı bir karışım olup adını buradan alan bombadır. 

Yüksek ısı ortaya koyan yanıcı, korkunç bir silahtır. Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde. 
Jelatinleştirilmiş özün bileşkesi.
Benzinle karıştırılarak bir yakıt meydana getiren pelte gibi bir bileşim.
Eskiden sodyum palmitatın, daha sonra ise alüminyum naftanit ve alüminyum palmitatın benzinle karıştırılmasından elde edilen, alev makinelerinde ve yangın bombası imalinde kullanılan kıvamlı madde.

Napalm bombası, ilk kez II. Dünya Savaşı döneminde, Tinian Muharebesinde kullanıldı. 1944 yılında, Pasifik Cephesi' nde, Mariana Takımadalarından Tinian Adasın' da, Japonlara karşı ABD askeri birlikleri tarafından kullanıldı.

Napalm bombası, bileşenleri; Benzin (%60), Benzen (%40) ve Jel kıvamına gelinceye kadar Polistiren'den oluşur. Polistiren, petrolden elde edilen ve plastik enstitülerinde kullanılan, erime noktası 200-300 °C olan bir maddedir.

Napalmın sivil halka karşı kullanımı BM tarafından 1980 yılında yasaklandı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ