Çok tekrarlandığından usanç verici bir durum alan söz...

Terane,
Farsça terane, (ﺗﺮﺍﻧﻪ).
Çok tekrarlandığından usanç veren söz.
Çok tekrarlandığından usanç verici bir durum alan söz.

Terane sözcüğünün diğer anlamları:
Terennüm. 
Nağme, ezgi, ahenk, ses.
Şarkı söyleme, ötme.
Ezgi, makam, nağme, şarkı.
Bir şiiri makam ile okuma, şarkı söyleme.
Rubai' nin bir adı.
Her dizesi birbiriyle uyaklı rubai türü.
Dört mısralı nazım şekli, dörtlük, rubai.
Bütün dizeleri uyaklı olan rubailere musarra rubai veya terane denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ