Yalnız bir türe özgü olan...

Spesifik,
Fransızca specifique,
İngilizce specific
Latince  specifique
Özellikli. 
Özgül.
Yalnız bir türe özgü olan.
Bir türü, bir şeyi ayırdedici, sadece onda bulunan, ona has özellik.
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren spesifik.
Belli bir hastalık üzerine etki gösteren, belli bir organizma tarafından oluşturulan, belli belirti ve özellikleri olan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ