Tür, cins...

Kabil,
Arapça kabil, (ﻗﺎﺑﻞ).
Türlü, gibi, benzer. 
Tür, cins.
Bu türlü, bu çeşit, bu cins, bunun gibi.
Türlü, gibi, benzeri, biraz evvel, az önce. 
Sınıf, nevi, soy.
Soy, nevi, çeşit, tür.
Olabilir, gibi, türlü.
Bu gibi, bu tür, bu çeşit.
Kabul eden. 
Kabul eden, alan, alıcı.
Olabilir, istidatlı, mümkün olan, önde ve ileride olan.

Kabil sözcüğünün başka anlamları;
Kabul.
Kefil.
Aşikar. 
İleri gelen. 
Mümkün.
Yetenekli.
Olanaklı.
Olabilir, mümkün.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ