Tanzimat döneminde kara ordusu...

Nizamiye,
Arapça nizamiyye, nizmiye, 
(ﻧﻈﺎﻣﻴّﻪ).
Arapça nizami kelimesinden türetilmiştir.
Tanzimat devrinde kara ordusuna verilen isim.
Tanzimat ordusunun asıl silah altında bulunan kısmı.
Tanzimat döneminde kara ordusu.
Eskiden kara ordusuna verilen ad.
Asker örgütünde, dört yıl muvazzaflık ve iki yıl yedek askerlik (redif) hizmetini yapmakta olan asker.
Askeri teşkilatta asıl silah altında bulunan asker, ordunun muvazzaf sınıfı.

Bu nevi askerlik işleriyle uğraşan daire.
Askerlik işleriyle uğraşan daire.
İlk askerlik devresi.
Askerlik dairesi.
Kışla ve garnizonlarda giriş kapısı.
Kışla, garnizon ve bazı kuruluşların girişi.
Nizamiye kapısındaki karakol.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ