Görevden alma...

Azil,
Azl,
Arapça azil, azl, (ﻋﺰﻝ).
Görevden alma.
Görevine son verme, işinden çıkarma.
Görevden alma, işten uzaklaştırma.
Vekaletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesi.
Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması; memurun memurluk ilişkisinin kesilmesi; görevden uzaklaştırma.
Bir şeyi yerinden veya güruhundan veya işinden ayırmak.
Birisini işinden veya makamından ayırmak.
Ayırma, uzaklaştırma.
Azil, atma, dökme, çıkarma.
Görevden alma.

Münazil:
Memurluktan, vazifeden çıkarılmış olan. Bir vazifeden azledilen.
Ayrılan, elini eteğini çeken, inizal eden.

Azil kelimesinin başka anlamları;
Rezil, aşağılanmış.
Islah edilmesi mümkün olmayan.
Muannid, inatçı.
Levmetmek, kınamak. Azarlamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ