Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu...

Şümul,
Kapsam,
Kaplam.
İçerim.
İçerik.
Muhteva,
İhata, şümul,
İngilizce: content,
Fransızca: contexte, contenu.
Almanca: Inhalt,
Latin: con-tentus
Arapça: Muhteva, ( ﻣﺤﺘﻮﺍ)
Arapça, ihtiva, bir şeyi tutmak, içinde bulundurmak.

Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul.
Konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü.
Belirli sınırlar içersindeki fenomenler, olaylar veya genel anlamda veriler toplamı.
Bir olgu, kavram ya da anlatımın anlamsal çerçevesi ya da tanımsal kuşatımı.
Bir kelimenin söz içindeki diğer ögelerle birlikte ve bu ögelerin yardımıyla bir kavramı karşılamak üzere meydana getirdiği anlam.
Eğitimde, program hedefleri doğrultusunda seçilmiş konular bütünlüğü, içerik.
Bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etkinlikler, üniteler ve konular.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ