Kuramsal...

Nazari,
Teorik,
Kuramsal.
Kurama ilişkin.
İngilizce: theoretic,
Fransızca: theorique, theoretique,
Almanca: theoretisch,
Yunanca, theorikos, theoretikos
Uygulamalı karşıtı.
Kavramsal düşünme ile bilgiye yönelen.
Ereği uygulama değil, kuram olan (öğretiler).
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazari, teorik, uygulamalı karşıtı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ