Gökle ilgili olan, semavi...

Ulvi,
Semavi,
Arapça ulvi, (ﻋﻠﻮﻯ).
Arapça ulvi sözcüğü, büyüklük, yücelik anlamındaki ulüvv kelimesinden türetilmiş.
Manevi ve göğe mensub.
Yüce, yüksek. 
(Ulviye) 
Gökle ilgili, semavi.
Gökle ilgili olan, semavi.
Manevi ve ruhani alemle ilgili.
Eşsiz, benzersiz özellikler taşıyan.

Karşıtı: Süfli;
Bir yere veya bir şeye göre aşağıda, alçakta bulunan.
Aşağılık, adi, bayağı, değersiz.
Kılık kıyafeti çok kötü, üstü başı perişan (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ