Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi...

Temlik,
Arapça: temlik.
Arapça, malik olmak anlamındaki mulk kelimesinden temlik olarak türetilmiş.
Bir şeyi birinin mülkü kılma, bir mülkü birinin üstüne yapma, mülk olarak verme.
Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi.
Bir hakkı diğer bir kimseye geçirme, devretme.
Alacağın devredilmesi.
Hakkı devretme.
Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi.
(Bir malı birine) Mülk olarak vermek
Mülk olarak verme.
Mal sahibi etmek. 
Birine mülkü kazandırmak, sahib etmek.
Malik olma, mal sahibi olma.
Birine bir mülkü sahip kılma.
Mülk olarak verme, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ